Katarzyna Kimak

SAFETY FIRST

Site-specific performans SAFETY FIRST jest wielowymiarowym projektem z dziedziny surveillance art, w którym wykorzystuję nowoczesne technologie do stworzenia symbolicznej przestrzeni naszej codzienności zanurzonej w świecie wirtualnym. Dwa wejścia do tej instalacji interaktywnej prowadzą do różnych stref: publicznej, gdzie widzowie są namierzani i śledzeni przez oko kamery, oraz prywatnej – strefy bezpieczeństwa, w której oko kamery nie widzi uczestników wystawy. Obszary te oznaczam taśmą – organizuję i przecinam powierzchnie. Podziały przestrzeni tworzą nową sytuację bliską estetyce abstrakcji geometrycznej, swoistą grę przestrzenną i powierzchnię odbić powstałych z ekranów rzutników przenoszących widok z kamer. Wchodzący dopełniają obrazy na ścianach, o ile świadomie zechcą wejść w zasięg kamery. Pokusa bycia na obrazie zwycięża lęk przed byciem widzianym, zarejestrowanym. Tym samym instalacja prowokuje grę ujawniającą ludzkie predylekcje.

Projekt jest komentarzem do zjawiska powszechnej inwigilacji oraz braku prywatności w erze mediów społecznościowych, Internetu i wszechobecnych kamer w miejscach publicznych.

(ur. 1987)
Studia: Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie (I st. 2011–2015, II st. 2016–2018). W ramach programu Erasmus+ praktyki w galerii Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin (2013). Zajmuje się instalacjami artystycznymi, projekcjami, video i fotografią. Wystawy zbiorowe m.in.: DKV Fresh Art, Universitat Politècnica de València (2016); Sztuka i krytyka, galeria Akademii Sztuki w Szczecinie (2017); Przerwa wakacyjna, galeria Salon Akademii, ASP w Warszawie (2017). Laureatka Drugiej Nagrody (rezydencja w Walencji) oraz Nagrody Specjalnej 14. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2015).