Mariusz Bonna

Cielesność. Między materią a wrażeniem

Szukam granicy między nazwanym a nienazwanym. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy mocniej działa na odbiorcę i jego emocje cielesność nazwana, ustrukturyzowana, czy tylko zasugerowania. Czy cielesność funkcjonuje tylko wspólnie z ciałem, czy też budują ją zjawiska będące rezultatem, wynikiem działania ciała.

Działania wrażeniowe są dla mnie „rentgenem duszy” i częściej dotykają emocji, prawdy, niż te bardziej dosłownie odzwierciedlające rzeczywistość.

Wiele z tych prac poddawałem wielokrotnej obróbce graficznej – fotografując, drukując, odbijając, wyświetlając na ekranie monitora, ponownie fotografując, stosując wielokrotną ekspozycję i tradycyjne techniki graficzne. Te działania powodowały utratę materialności przedstawionych obiektów, natomiast zaskakująco nie powodowały utraty poczucia ich cielesności.

(ur. 1977)
Studia: Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej (1997–2001), obraz multimedialny w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie (I st. 2011–2015), Wydział Grafiki ASP w Warszawie (II st. 2015–2018, III st. od 2018). Stypendium Rektora ASP dla najlepszych studentów (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018). Dziedziny działalności artystycznej: fotografia, grafika, multimedia. Manager w dziale Experience Design Deloitte Digital.