Michał Majdak

Kompozycja kinetyczna z olejem

Koncept pracy kinetycznej narodził się podczas studiów nad kompozycją muzyczną. Kompozycja kinetyczna z olejem jest bowiem przemianą formalną, która, podobnie jak muzyka, dzieje się w czasie. Aby uniknąć ilustracyjności wobec Samotności dźwięków Tomasza Sikorskiego, za główną zasadę mojej pracy obrałem samą przemianę muzyczną tego utworu. Wspomnianą przemianę w utworze Samotność dźwięków Sikorskiego można przedstawić jako rozległe czarne jezioro, które wraz z narastaniem ilości bodźców dźwiękowych staje się monumentalnym, dominującym dźwiękowym obeliskiem. Jednym z ważniejszych źródeł inspiracji jest także katastrofa roku 1937 – upadek sterowca Hindenburg. Pożar doskonałego artefaktu i jego przemiana w stertę spalonego złomu ilustrują dramatyczną transformację formy nasyconej emocją. Prezentowana praca za pomocą ruchu w podobny sposób wytwarza własne napięcie, opowiada historie własnej materii. Podnosi się, rośnie i przypada jej rola dominująca wobec widza, gdy jej wysokość zaczyna przekraczać jego wzrost, a następnie osiąga apogeum i opada. Jest jak zapętlony utwór muzyczny, którego można doświadczać w nieskończoność. Kształt pracy zależy od docelowej przestrzeni, w której się znajduje; aneks do dyplomu prezentuje wersję będącą aranżacją galerii Monumentalna 3 w nowym budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2020).

(ur. 1991)
Studia: Wydział Wzornictwa (I st. 2011–2015) i Wydział Rzeźby (II st. 2016–2018) Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; wzornictwo na Leeds Metropolitan University (I st. 2014). Stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację pracy magisterskiej (2017). Zajmuje się rzeźbą i wzornictwem. II nagroda w konkursie Nowoczesny patriotyzm zorganizowanym przez ASP w Warszawie i Fundację Świat Ma Sens za film Flaga (2013). Projektant w firmach tylko.com (2015–2017) i KABO&PYDO (od 2017).