Paulina Wójtewicz

NA STYKU – projekt zagospodarowania nabrzeża Wisły w Płocku

Na styku jest syntezą wszelkich kłębiących się w głowie i realizowanych przez lata na Wydziale Architektury Wnętrz idei projektowych. W niekonwencjonalnej koncepcji zagospodarowania linii brzegowej rzeki Wisły w Płocku osiągam to, co nieustannie jest dla mnie najważniejsze – miejsce dla człowieka, który z tym miejscem może współistnieć, oddziaływać na nie i odbierać z niego bodźce. Ta idealna projektowa reakcja odbiorca-miejsce odbywa się na tle natury. Istotne jest uświadomienie sobie zachodzącego tu spotkania – płynącej, dynamicznej rzeki z nieruchomym, stałym lądem. To granica tych dwóch kontrastowych światów, linia jest zagadnieniem podjętym w projekcie. Miękka i elastyczna woda styka się z twardym kamiennym brzegiem, który zmienia swoją postać, dając odzwierciedlenie tych spotkań w różnorakich dźwiękach, barwach i formach.

(ur. 1993)
Studia: Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (I st. 2013–2016; II st. 2016–2018). Wyróżnienia – za pracę licencjacką oraz w konkursie Rytm światła – Miejsce dla sztuki w kulturach świata za projekt Czarność (2017).