Piotr Marzec

Andrzej Golgota Jana Zealota

Działanie przestrzenne z użyciem głosu, projekcji multimedialnej, tekstu oraz obiektów: 72 pudełka (które odgrywają rolę planszy do gry). W pudełkach znajdują się prace malarskie oraz fragmenty tekstu do odczytania na głos.

Tworząc planszę do gry i ustalając zasady ruchu po polach, stworzyłem tekst literacki. Wykorzystałem doświadczenia różnych mediów: działań przestrzennych i slam poetry, w których wcielam się w slamera Jana Zealota, obrazu filmowego oraz malarskiego, a także inspirację Warsztatem Literatury Potencjalnej.

(ur. 1993)
Studia: Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie (2013–2018). Działa artystycznie na granicy różnych mediów, będących polem do formalnych eksperymentów. Wystawy zbiorowe: Głęboka woda, Gdańska Galeria Miejska (2017); Pozdrowienia ze Stolicy, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (2018). Udział w przeglądzie studenckich prac video VideoNews, Galeria Labirynt, Lublin (2016 i 2017) oraz w pokazie filmów z Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej na wystawie Jerzy Jarnuszkiewicz. Notatki z przestrzeni, Zachęta, Warszawa (2017). Zwycięzca grudniowego slamu poetyckiego, klub Pogłos, Warszawa (2017).