Sebastian Winkler

Wielka ryba

Instalacja składająca się z projekcji tylnej i rzeźby podejmuje problem funkcjonowania stereotypów, wzajemnego powiązania mechanizmów (wybiórczego) widzenia, (iluzorycznej) wiedzy i (niedostrzegalnej) władzy.

(ur. 1993)
Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2013–2018. Stypendium Rektora ASP dla najlepszych studentów (2014–2017). Zajmuje się malarstwem, tworzy formy przestrzenne i animacje video. Autor statuetki wykonanej z okazji 20-lecia istnienia Polskich Nagród Filmowych „Orły” przyznawanych przez członków Polskiej Akademii Filmowej.