Weronika Wysocka

Heavy Grief vs. Sweet Charity

Performans Heavy Grief vs Sweet Charity jest opowieścią o satysfakcji i jej braku. Stanowi obraz kolizji światów, które na co dzień nie mają ze sobą za wiele wspólnego, choć są od siebie zależne. Osadzony w tematyce złożonych następstw nadprodukcji i nadkonsumpcji tekstyliów performans stanowi próbę ukazania wpływu tych procesów zarówno na rzeczywistość, w której zmuszona jest funkcjonować jednostka, jak i współczesnych globalnych społecznych sieci zależności.

(ur. 1994)
Studia: Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie (2013–2018) i Wydział Filozofii UW (od 2018); w ramach programu Erasmus+ komunikacja wizualna UdK Berlin (2015) i Wydział Sztuk Pięknych Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem (2018). Stypendium Prezydenta Miasta Słupska i Marszałka Województwa Mazowieckiego. Dziedziny działalności artystycznej: performans, instalacje, video. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Wystawa indywidualna: Turbo Galeria, Warszawa (2014). Finalistka konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2017).