Oliwia Thomas
Adriana Bitterman
Aleksandra Wiechowska
Magda Skarżyńska
Aleks Czekaj
Ewelina Oszczypała
Piotr Popławski
Karolina Szlupowicz
Bogna Stefańska
Łukasz Zbroja
Agata Małek
Barbara Konobrodzka
Agata Słowak
Kasia Głowacka
Agata Plater-Zyberk
Renata Motyka
Arek Glegoła
Anna Vostruchovaitė
Agata Witczak
Karolina Lizurej
Weronika Wojtach
Marta Mielniczuk
Aksana Maria Wietrow
Julia Filińska
Ewa Pęszkal
Szaweł Płóciennik
Klaudia Jaszczuk
Hania Piotrowska
Julia Marek
Ewa Hiller
Kamil Niedziałek
Ewelina Jezierska
Klaudia Klimka-Bartczak

News

X

Aktualności

Coming Out 2019

Wystawa jest czynna do 15 grudnia 2019 roku w godzinach 10:00 – 18:00. Adres: Wola Retro, ul. Skierniewicka 16/20 (2 piętro).

Nagroda Główna

Nagrodę główną Coming Out (wystawę w Galerii Salon Akademii w 2020) otrzymały w tym roku Agata Słowak (Wydział Malarstwa) oraz Bogna Stefańska (Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną). Gratulujemy!